Victor HUGO

”Sağlam bir iradeye sahip olan adam, dünyayı kendine göre şekillendirir”