SİYASET YOĞUN BAKIMDA

SİYASET YOĞUN BAKIMDA                                                                                                                                     ACİLEN “SAĞDUYU” ARANIYOR

Dr. Sadık Özen

Yoğun bakımda bir hasta

Yazıma koyduğum başlığın yadırganmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam olarak şu anda içinde bulunduğumuz gerçeği yansıtmaktadır.

Bu günlerde siyasetin durumu yoğun bakımda yatan ve Rh (-) kana gereksinimi bulunan kanamalı veya acilen ameliyatı gereken bir hastanın durumundan farklı değildir.

Genellikle bu kan grubunun bulunması son derecede zor olmaktadır. Dolayısıyla temini için, özveri içinde bulunularak, büyük çaba gösterilmesini gerektirmektedir.

Rh (-) kan grubu olanlar bu söylenenlerin bilincinde olan insanlardır. Bu durumu bildikleri için büyük bir özveriyle hemen hastanelere koşarlar, kanlarını verir ve ölümle karşı karşıya gelmiş insanların canını kurtarırlar.

İşte şimdi tam o zamandayız. Ülkemizde yaşanan büyük olumsuzluklardan sonra bir seçim yapılmış, ilk görünüşte iktidarın yarattığı her türlü olumsuzluk ve yolsuzlukların ortadan kaldırılacağı, suçlulardan hesap sorulacağı sağlıklı bir ortama kavuşulduğu sanılmıştır.

Aradan geçen kısa süre sonra bunun hiç de böyle olmadığı anlaşılmış bulunuyor. Nedeni siyasetin iyice yozlaşmış olması, devlet adamlığı niteliklerinin yitirilmesi, ülke yararlarını düşünmek yerine çıkar endişelerinin ön plana alınması ve post kavgasının başlamasıdır.

Ülkede söz sahibi olmak için başa geçmek isteyenlerin bu derece sorumsuz bir hale gelmeleri milletimiz için büyük bir talihsizliktir.

Seçim öncesi siyasi parti liderleri nelerden şikayet ettiler ve halka ne vaatlerde bulundular. Ne yazık ki bunu hemen unutuverdiler ve partileri içinde yarattıkları kavgalara odaklandılar. Kendilerine bu yaptıklarının yanlış olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Şu anda liderlerin kişisel çıkar duygularıyla değil, ülkemizin ve ulusumuzun geleceği için sağduyu ile hareket etmeleri ve bu yönde karar vermeleri gerekiyor.

Bunu hatırlatmayı bir vatandaşlık borcu sayıyorum.

Saygılarımla…

14 Haziran 2015